Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

PROJEKT URZĄD NA PIĄTKĘ Z PLUSEM ZAKOŃCZONY


30 czerwca 2014 roku zakończyła się realizacja projektu "Urząd na piątkę z plusem". W ramach tego przedsięwzięcia m.in. zakupiono nowy sprzęt, przeprowadzono szkolenia dla pracowników urzędu oraz na czas trwania projektu zatrudniono dodatkowe osoby.

„Urząd na piątkę z plusem”

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

(konkurs 2/POKL/5.2.1/2010)

Priorytet V Dobre rządzenie, Działanie 5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Beneficjent: Gmina Leśnica, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica

Okres realizacji : 01.03.2012 – 30.06.2014

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA