Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

BURMISTRZ LEŚNICY WYRÓŻNIONY W OGÓLNOPOLSKIM RANKINGU PERŁY SAMORZĄDU


Rozstrzygnięto organizowany przez Dziennik Gazetę Prawną Ogólnopolski Ranking „Perły Samorządu”. Z tej okazji 22 czerwca 2014 r. w  Warszawie odbyła się uroczysta GALA PERŁY SAMORZĄDU.

Konkurs miał na celu wyłonienie najlepszych samorządów i włodarzy gmin w Polsce w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców, do 100 tys. mieszkańców, w gminach miejsko – wiejskich i w gminach wiejskich.

W rankingu wybierano miasta i gminy wyróżniające się szczególnie działalnością w zakresie inwestycji, ochrony środowiska oraz turystyki, sportu i rekreacji.

Organizatorzy konkursu rozesłali ankiety do kilku tysięcy gmin w naszym kraju,  z pytaniami dotyczącymi m.in. nakładów na infrastrukturę w latach 2011 – 2013, wartości inwestycji finansowanych lub współfinansowanych przez miasto i rozpoczętych od 2011 r., środków zewnętrznych pozyskanych od 2011 roku. Pytano również o procent środków w budżecie miasta przeznaczonych na zadania w zakresie ochrony środowiska, stawki za wywóz śmieci i częstotliwość odbioru odpadów oraz punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. W ankiecie były także zawarte pytania dotyczące procentu z budżetu miasta przeznaczonego na sport, rekreację i turystykę, ilości obiektów rekreacyjnych i ścieżek rowerowych oraz liczbę i rodzaj inicjatyw społeczno - kulturalnych związanych bezpośrednio z promocją miasta, o wydźwięku ogólnokrajowym lub międzynarodowym.

 

W kategorii gminy miejsko-wiejskie gospodarz naszej gminy Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski zajął 5 miejsce.

Serdecznie gratulujemy !!!

GRupowe.jpeg Lesnica_wg0001.jpeg Lesnica_wg0002.jpeg Dyplom na www.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA