Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA LEŚNICY o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łąki Kozielskie w gminie Leśnica


Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 15 sierpnia 2014r. Więcej informacji w treści obwieszczenia.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA