Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Mikrobiologiczne skażenie wody - informacje


Informujemy, iż zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich z godz. 12 ujęcie wody pitnej w Porębie zostało zachlorowane w piątek 18 lipca br. od około godz. 13. Zawiadamiamy ponadto, iż miasto Leśnica, do którego woda w „trybie zwykłym” dostarczana jest w 90% z wodociągu Lichynia, od piątku od godz. 14 zasilane jest wyłącznie z tego ujęcia wody. Na terenie pozostałych miejscowości informacja o zakazie spożywania nieprzegotowanej wody została przekazana w sposób zwyczajowo przyjęty tj. poprzez rozplakatowanie. Około godz. 16 informacja została podana również przez radio Park.

Dodatkowo w sobotę tj. 19 lipca br. Zakład Gospodarki Komunalnej zlecił pobranie próbek kontrolnych akredytowanemu laboratorium w celu sprawdzenia jakości wody. Dzisiaj tj. 21 lipca br. w godzinach rannych otrzymaliśmy wyniki badań, które wskazują na brak zanieczyszczenia bakteriami grupy coli we wszystkich pobranych próbkach, w tym na ujęciu wody w Porębie oraz na terenie miasta Leśnica.

Jednocześnie informujemy, że w dniu dzisiejszym zostały również ponownie pobrane próbki wody przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną. Do czasu wydania następnego komunikatu obowiązują zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Strzelcach Opolskich o zakazie spożywania nieprzegotowanej wody z dnia 18 lipca br.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA