Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Woda z Poręby zdatna do picia bez przegotowania


Na podstawie wyników badań próbek wody pobranych w dniu 19 lipca br. zleconych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Opolskich informuje komunikatem 02/2014 z godz. 14:30, iż woda z wodociągu publicznego Poręba może być używana do celów higienicznych i spożywczych bez przegotowania.

PDFKomunikat 02/2014 PSSE w Strzelcach Opolskich.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA