Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

STOWARZYSZENIE KRAINA ŚW. ANNY ZAPRASZA DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE


Stowarzyszenie Kraina św. Anny w terminie od 30.07.2014 r. do 14.08.2014 r. w godzinach 8.00 - 13.00 już po raz ostatni będzie przyjmować wnioski o dofinansowanie.

Nabór nr XIV/2013 w ramach następujących działań:

1. Małych projektów:

- na realizację ogólnych celów i przedsięwzięć ujętych w strategii

- limit dostępnych środków: 154 126,82 zł

- w ramach przedsięwzięcia nr VI. Działania proekologiczne w Krainie św. Anny

- limit dostępnych środków: 122 853,18 zł

2. Odnowa i rozwój wsi: 

- w ramach przedsięwzięcia nr VI. Działania proekologiczne w Krainie św. Anny

- limit dostępnych środków: 1 271 141,00 zł.

3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej:

- na realizację ogólnych celów i przedsięwzięć ujętych w strategii,
- limit dostępnych środków: 149 987,00 zł

 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw:

- na realizację ogólnych celów i przedsięwzięć ujętych w strategii,
- limit dostępnych środków: 25 938,50 zł.

Ogłoszenie naboru XIV/2014.

Na „Małe projekty”, na tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw lub działania proekologiczne. Kraina Św. Anny ma jeszcze ok. 1,5 mln zł unijnych pieniędzy do podziału. – To ostatnie duże nabory – podkreśla  Prezes Zarządu Stowarzenia Kraina św. Anny Ewa Piłat. 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA