Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

OBOWIĄZEK REJESTRACJI PRODUKCJI PIERWOTNEJ


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Strzelcach Op. informuje, że podmioty prowadzące produkcję pierwotną pochodzenia roślinnego oraz podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią tych produktów obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej zgodnie z art. 61 i art. 63 ust. 2 i 3 ustawy bezpieczeństwie dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2010r. nr 136 poz. 914 ze z zm.) w terminie co najmniej na 14 dni przed dniem rozpoczęcia planowanej działalności.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej można pobrać w siedzibie stacji lub na stronie internetowej www.pssestrzelce.pis.gov.pl - w zakładce: Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna w Strzelcach Op./ Komórki organizacyjne/ Oddział Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku/ Formularze. We wniosku należy podać zakres i wielkość produkcji, rodzaj produktów pochodzenia roślinnego wraz z dołączonym zaświadczeniem o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych.

Prowadzenie działalności bez złożenia wniosku o wpis do rejestru zakładów będzie skutkowało wymierzeniem kary pieniężnej zgodnie z art. 103 ust.1 i art. 104 ust. ww. ustawy.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA