Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

DOŻYNKI GMINNE 2014


W ostatni weekend sierpnia w Zalesiu Śląskim odbyły się Dożynki Gminne połączone z Przeglądem Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej.

Barwny korowód przygotowany przez mieszkańców poszczególnych miejscowości rozpoczął dożynkowe świętowanie. Młodzieżowa Orkiestra Dęta Leśnica zagrała koncert, po którym nastąpiło uroczyste poświecenie chleba z tegorocznych zbiorów oraz jego przekazanie przez Starostów Dożynkowych Burmistrzowi Leśnicy Łukaszowi Jastrzembskiemu.

Starostami Dożynek byli Dorota i Jan Majnusz z Zalesia Śląskiego, którzy pełnili rolę Starostów Gminnych oraz Aniela i Berthold Ploch z Dolnej, Anna i Mateusz Żyłka z Góry Św. Anny, Elżbieta Szerlowska i Norbert Richter z Krasowej, Magdalena Hirsz i Andrzej Lesik z Lichynii, Sabina i Tomasz Wylezik z Łąk Kozielskich, Monika i Waldemar Bugiel z Poręby, Jadwiga i Hubert Murlowscy z Raszowej, Urszula i Leonard Sotor z Wysokiej, Danuta i Alfred Paterok z Leśnicy.

Burmistrz otrzymane bochny chleba przekazał znakomitym gościom tegorocznego święta plonów: Konsul RFN w Opolu Sabinie Haake, Wicewojewodzie Opolskiemu Antoniemu Jastrzembskiemu, Wicemarszałkowi Województwa Opolskiego Romanowi Kolkowi, Staroście Strzeleckiemu Józefowi Swaczynie, gościom z partnerskiego miasta Gerbrunn, byłemu posłowi Helmutowi Paisdziorowi, Prezesowi Banku Spółdzielczego w Leśnicy Józefowi Garbaczowi, Diecezjalnemu Duszpasterzowi Rolników ks. Hubertowi Janowskiemu, ks. Janowi Sacherowi,  Przewodniczącemu Rady Miejskiej Ryszardowi Froniowi, Sekretarz Gminy Róży Nizioł, radnemu Sejmiku Województwa Opolskiego Krystianowi Adamikowi.

Na scenie w sobotę wystąpiły jeszcze grupa śpiewacza Frohsinn, mażoretki z Leśnicy, zespoły wokalne Poezja i Gwiazdeczki oraz gwiazda wieczory Toby z Monachium. Niedzielne świętowanie zakończyła zabawa taneczna z zespołem SEMPRE.

W niedzielę na scenie wystąpiły dzieci z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Zalesiu Śląskim, po nich tłumnie przybyłych widzów zabawiał Krzysztof Respondek z kabaretu Rak, ciekawe występy przygotowały również zespoły Marlenki, Mini Entropia i Studio Wokalne BIS oraz zespół Karawana. W niedzielę do tańca przygrywał zespół Athrix.

Organizatorem przedsięwzięcia był Burmistrz Leśnicy we współpracy z  Sołtysem i Radą Sołecką Wsi Zalesie Śląskie i Śląskim Stowarzyszeniem Samorządowym w Leśnicy.

Organizacyjnie wsparcia udzielili mieszkańcy Zalesia Śląskiego, Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji, koło DFK Zalesie Śląskie,  OSP Leśnica, OSP Zalesie Śląskie, LZS Zalesie Śląskie.

Wyniki oceny koron i wieńców dożynkowych zgłoszonych do konkursu „Najpiękniejsza korona żniwna”:

I miejsce - Wysoka
II miejsce – Krasowa
III miejsce – Leśnica
III miejsce – Zalesie Śląskie
IV miejsce – Poręba
V miejsce – Łąki Kozielskie

Sołectwa, które nie zgłosiły swoich koron do konkursu (Góra Św. Anny, Lichynia, Dolna, Raszowa) otrzymały wyróżnienia za udział.

Wyniki oceny korowodów dożynkowych:
I miejsce - Zalesie Śląskie
I miejsce - Wysoka
I miejsce - Raszowa
II miejsce - Dolna
II miejsce - Leśnica
III miejsce – Łąki Kozielskie
III miejsce - Krasowa
III miejsce - Lichynia
IV miejsce - Poręba
IV miejsce – Góra Św. Anny

Wyniki oceny wystroju miejscowości Gminy Leśnica:

I miejsce - Dolna
II miejsce - Wysoka
III miejsce - Krasowa
III miejsce - Lichynia
III miejsce – Łąki Kozielskie
IV miejsce - Leśnica
IV miejsce – Góra Św. Anny
IV miejsce - Raszowa
IV miejsce - Czarnocin
IV miejsce - Poręba

Przegląd Dorobku Artystycznego Zespołów Mniejszości Niemieckiej w ramach Dożynek zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji, Konsulatu Generalnego RFN we Wrocławiu oraz budżetu Gminy Leśnica.

Serdecznie dziękujemy Pani Sołtys Bożenie Mróz, Radzie Sołeckiej i wszystkim mieszkańcom sołectwa Zalesie Śląskie, którzy przyczynili się do przygotowania i przeprowadzenia tegorocznych Dożynek, LZS Zalesie Śl. za udostępnienie boiska, strażakom z Zalesia Śląskiego i Leśnicy oraz Policji za zabezpieczenie imprezy.

Poniżej przedstawiamy fotoreportaż z korowodu oraz z pierwszego i drugiego dnia Dożynek.

 

 

 

 

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA