Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

KOMUNIKAT - DOPŁATY DO MATERIAŁU SIEWNEGO W 2013 R.


          Agencja Rynku Rolnego od 2007 roku udziela dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. W roku 2013 producenci rolni mogą ubiegać sięo przyznanie takiej dopłaty. Pomoc ta ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Termin składania wniosków o przyznanie dopłaty jest od 15 stycznia do 25 czerwca br. W tym okresie producenci rolni mogą ubiegać się o przyznanie dopłaty do zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego zbóż ozimych, zbóż jarych, roślin strączkowych, ziemniaka oraz mieszanek zbożowych i pastewnych.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym są następujące:
·         100 zł w przypadku zbóż, mieszanek zbożowych i pastewnych
·         160 zł w przypadku roślin strączkowych
·         500 zł w przypadku ziemniaków
Przypominamy również, że łączna kwota pomocy dla producenta rolnego nie może przekroczyć 7,500 Euro w okresie 3 lat podatkowych.
W województwie opolskim w ramach tego programu wypłacono łącznie około 30 mln zł, w tym w poszczególnych latach dopłata wyniosła: w 2007 roku – 760 tys., w 2008 roku – 4,98 mln, w 2009 roku – 4,42 mln, w 2010 roku – 5,26 mln, w 2011 roku – 6,62 mln a w 2012 roku 7,15 mln. Na terenie Opolszczyzny obecnie korzysta z tego mechanizmu ok. 3,6 tys. beneficjentów a po względem liczby wydanych decyzji zajmujemy 6 miejsce w kraju.
Szczegółowe warunki uzyskania dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany dostępne są na stronie internetowej ARR www.arr.gov.pl  lub w OT ARR w Opolu przy ul. Horoszkiewicza 6, tel. 77 441 70 00
 
 
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA