Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna - Czarnocin


Obwieszczenie dot. oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dolna - Czarnocin.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA