Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Debata dot. radaru meteorologicznego


Burmistrz Leśnicy zaprasza wszystkich zainteresowanych na DEBATĘ, która odbędzie się w dniu 10.12.2014 r. o godz. 16:00 w Domu Pielgrzyma (sala Kolbego) w Górze Świętej Anny - sprawa planowanej budowy radaru meteorologicznego  w okolicach Góry Świętej Anny. Obecni będą przedstawiciele wykonawcy firmy QUMAK oraz zamawiający tj. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA