Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

WIGILIA DLA SAMOTNYCH


Burmistrz Leśnicy oraz Zarząd Gminny Mniejszości Niemieckiej serdecznie zapraszają wszystkie osoby samotne z terenu gminy Leśnica na tradycyjne spotkanie wigilijne, które odbędzie się we wtorek, 23 grudnia br. o godz. 1500 w restauracji „Na Szlaku” w Leśnicy.

Prosi się osoby samotne o zgłaszanie  uczestnictwa w wigilii w terminie

 do dnia 17 grudnia br.

  • w Leśnicy  p. Gerdy Hudowskiej tel. 77 4615020 lub w Urzędzie Miejskim w Leśnicy tel. 77 4639858,
  • w Czarnocinie u p. Urszuli Lison,
  • w Kadłubcu u p. Krzysztofa Pospieschczyka,
  • w pozostałych miejscowościach u sołtysów.

Odjazdy autobusów:

I trasa:

14.15 Poręba, 14.20 Dolna, 14.25 Czarnocin, 14.35 Kadłubiec, 14.40 Wysoka, 14.45 Góra Św. Anny.

II trasa: 

14.10 Krasowa, 14.15 Raszowa, 14.20 Łąki Kozielskie, 14.40 Popice, 14.45 Zalesie Śl., 14.50 Lichynia.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA