Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Trwają prace nad przygotowaniem Subregionu do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014-2020


Trwają prace nad przygotowaniem Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do realizacji zadań inwestycyjnych w latach 2014-2020. Dzięki współpracy samorządów subregionu ogłoszono postępowania przetargowe na wykonanie dokumentacji technicznej dla projektów zintegrowanych terytorialnie, czyli takich, które dotyczącą więcej niż jednej gminy lub powiatu i są istotne z punktu widzenia całego miejskiego obszaru funkcjonalnego.

Poniżej znajdują się odnośniki do postępowań przetargowych na wykonanie dokumentacji dla projektów zintegrowanych terytorialnie:

Opracowanie Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego (ZPGN) - II POSTĘPOWANIE

Opracowanie koncepcji budowy zintegrowanej sieci tras i ścieżek rowerowych, biegowych, szlaków kajakowych i jazdy konnej w Subregionie Kędzierzyńsko-Kozielskim

Wykonanie audytów energetycznych obiektów użyteczności publicznej na terenie objętym Subregionalnym Obszarem Funkcjonalnym - w ramach działań - CZYSTE POWIETRZE

Wykonanie dokumentacji technicznej dla 2 zadań inwestycyjnych projektu zintegrowanego pn. „Poprawa dostępności i jakości usług zdrowotnych w Subregionie Kędzierzyńsko – Kozielskim poprzez kompleksową modernizację dwóch szpitali powiatowych wraz z ich wyposażeniem”

Opracowanie koncepcji programu funkcjonalno użytkowego dla zadania pn. CENTRUM PIELGRZYMKOWO-REKREACYJNO-TURYSTYCZNEGI- GÓRA ŚW. ANNY.

Obecnie partnerzy Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego pracują nad ogłoszeniem kolejnych postępowań związanych z dokumentacją na uzbrojenie terenów inwestycyjnych subregionu oraz remontem dróg powiatowych.

O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA