Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej


Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się, że w dniu 22 grudnia 2014 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisji Infrastruktury Społecznej i Komisji Rewizyjnej

z następującym porządkiem obrad:

1. Opinia komisji w sprawie:

- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok,

- Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

2. Projekt budżetu gminy na 2015 rok.

3. Sprawy bieżące.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA