Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy informuje, że w dniu 19.12.2014 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 wywieszono i podano na stronie internetowej Urzędu: Zarządzenie Nr 0050.4.2014 Burmistrza Leśnicy z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w formie przetargu w obrębie Łąki Kozielskie (na okres21 dni). Termin złożenia wniosku przez osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży upływa z dniem 30.01.2015 r.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA