Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 19 stycznia 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji w sprawie wniosku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.
  2. Stanowisko komisji dotyczące fakturowania należności za wodę i ścieki.
  3. Sprawy bieżące.

 

  Przewodniczący Komisji
Finansowo – Gospodarczej

         /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA