Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


ZAWIADOMIENIE

Informuje się, że w dniu 20 stycznia 2015 r. (wtorek) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska  z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji  dotycząca projektu uchwały w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica.
  2. Sprawy bieżące.

 

Przewodniczący Komisji
Rolnictwa i Ochrony Środowiska

/-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA