Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

OGŁOSZENIE Burmistrza Leśnicy o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica


Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ogłosił VI konkursowy nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa opolskiego. 

W związku z powyższym, Gmina Leśnica planuje wystąpić do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu z wnioskiem o dofinansowanie zadań  z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Leśnica. Dofinansowanie obejmować będzie planowane prace z zakresu demontażu, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest w wysokości 85 % kosztów w/w zakresu. Pozostałe 15% kosztów w/w zakresu poniesie właściciel nieruchomości, z której zebrany zostanie azbest.  

Z uwagi na powyższe, Gmina Leśnica  ogłasza wstępny nabór wniosków na dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu. Zainteresowanych mieszkańców prosimy o składanie wniosków o dofinansowanie w terminie od dnia 15 stycznia 2015r. do 20 lutego 2015r. (wzór wniosku w wersji elektronicznej można pobrać ze strony internetowej www.lesnica.pl oraz bezpośrednio w Urzędzie Miejskim w Leśnicy - pokój nr 104). Wnioski wraz
z załącznikami w wyznaczonym terminie należy składać w Urzędzie Miejskim w Leśnicy,
w pok. nr 107.

W przypadku dużej ilości wniosków decyduje kolejność zgłoszeń.

Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

   Burmistrz Leśnicy

 / - / Łukasz Jastrzembski

 

PDFOgłoszenie.pdf
DOCUmowa z mieszkańcami - demontaż, transport, utylizacja.doc
DOCUmowa z mieszkańcami - odbiór, transport, utylizacja..doc
DOCWniosek.doc
DOCZał nr 1 - Oświadczenie o poniesieniu 15% kosztów zadania z środków własnych.doc
DOCZał nr 2 - Oświadczenie o dostarczeniu dokumentu potwierdzającego zgłoszenie prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego.doc
DOCZał nr 3 - Zgoda uczestnika przedsięwzięcia na przetwarzanie danych osobowych.doc
DOCXZał nr 4 - Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością.docx
DOCXZał nr 5 - Druk zgłoszenia robót budowlanych.docx
DOCXZał nr 6 - Wniosek o wydanie zaświadczenia.docx
PDFZał nr 7 - Wzór wypełnionego zgłoszenia prac budowlanych niewymagających pozwolenia budowlanego.pdf
 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA