Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Spotkanie dla mieszkańców gminy dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej


Uprzejmie informujemy, że dnia 28 stycznia 2015 o godzinie 15.30 w Urzędzie Miejskim w Leśnicy w sali im. Huberta Kurzała odbędzie się spotkanie informacyjne dla mieszkańców gminy dotyczące Planu Gospodarki Niskoemisyjnej. Gmina Leśnica przystąpiła do opracowania tego strategicznego dokumentu, którego celem jest przyczynienie się do osiągnięcia celów określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

  • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
  • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
  • poprawy  jakości  powietrza  na  obszarach,  na  których  odnotowano  przekroczenia  jakości  poziomów  dopuszczalnych  stężeń  w powietrzu  i w efekcie  doprowadzić  do  redukcji  emisji  zanieczyszczeń  do powietrza.

Plan ma na celu wskazanie możliwości zrównoważonego rozwoju poprzez realizację inwestycji efektywnych energetycznie, a zarazem wysoce ekologicznych. Jego zapisy dotyczą zarówno obiektów oraz infrastruktury publicznej, przedsiębiorstw działających na terenie Gminy, a także jego mieszkańców. Ponadto, jego przyjęcie ułatwi pozyskiwanie dodatkowych, preferencyjnych środków finansowych w ramach perspektywy budżetowej 2014-2020. Co więcej, w niektórych obszarach finansowania posiadanie Planu jest warunkiem obligatoryjnym przy ubieganiu się o środki. Oprócz korzyści w skali makro docelowo Plan ma służyć wszystkim mieszkańcom gminy poprzez poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie kosztów energii.

Spotkanie poprowadzi wykonawca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Leśnica - Centrum Doradztwa Energetycznego Sp. z o.o. Pracownicy chętnie udzielą odpowiedzi na wszystkie Państwa pytania.

Osoby zainteresowane spotkaniem prosimy o kontakt pod numerem (77) 463-98-55. Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu!

PDFSpotkanie z mieszkańcami.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA