Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

JUBILATKA


Burmistrz Leśnicy Łukasz Jastrzembski, odwiedził jubilatkę – Panią Marię Maciaszczyk, mieszkankę Góry Świętej Anny, która 25 stycznia 2015r. obchodziła 90-tą rocznicę urodzin. Szanowna Solenizantka z okazji urodzin otrzymała list gratulacyjny, kwiaty oraz okolicznościowy kosz. Wszyscy pracownicy Urzędu Miejskiego w Leśnicy także dołączają się do życzeń zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.

Mac iszczyk - 90 lat.jpeg

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA