Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Zimowe utrzymanie dróg


Organizacja zimowego utrzymania dróg na obszarze gminy Leśnica:

Drogi gminne – Zakład Gospodarki Komunalnej w Leśnicy w godzinach pracy od 7:00 do 15:00 : 77/4615381; telefon alarmowy : 503792275,

Drogi powiatowe – informacji o przejezdności dróg udziela dyżurny akcji zimowej tel. 774401700, kom. 602297839 oraz Naczelnik Wydziału Dróg Powiatowych – tel. 77/4401716,

Drogi wojewódzkie – wszystkie sprawy organizacyjne, związane z zimowym utrzymaniem dróg, podlegają Kierownikowi Oddziału Terenowego w Oleśnie – tel. 504029645.

Można również dzwonić na nr 504029646 .

Podczas prac przy odśnieżaniu pełnione będą dyżury pracowników Oddziału Terenowego w budynku przy ulicy Wielkie Przedmieście 3 w Oleśnie:

- od poniedziałku do piątku w godz. 700-1500 tel. 34/3509190

- od poniedziałku do piątku w godz. 1500-700 oraz soboty, niedziele i święta tel. 34/3509199.

 

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Leśnica właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie ich w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA