Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH


W dniach 7 - 10 maja 2015 roku odbędzie się ogólnopolska akcja promocyjna „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, której organizatorem na Opolszczyźnie jest Zarząd Województwa Opolskiego we współpracy z Ministerstwem Infrastruktury i Rozwoju.

Inauguracja przedsięwzięcia odbędzie się w Głubczycach w dniu 8 maja 2015 r., natomiast w dniach 9-10 maja br.  w Opolu odbędzie się „Weekend Europejski” z licznymi koncertami i innymi atrakcjami dla mieszkańców regionu.

Celem akcji jest udostepnienie szerokiemu gronu odbiorców projektów zrealizowanych przy udziale środków Unii Europejskiej.

Do udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich mogą się zgłaszać beneficjenci, którzy realizowali projekty w ramach:

  1. Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006, tj. m. in.:

- Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

- Interreg III A Czechy-Polska 2004-2006

  1.  Narodowej Strategii Spójności, tj. m. in.:

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013,

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013,

- Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolitej Polska 2007-2013,

3. Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

4. Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich” 2007-2013.

Zainteresowani beneficjenci winni zgłosić chęć udziału w tym projekcie do dnia 5 lutego 2015 r. na adres .

Wszelkie informacje dotyczące tej inicjatywy można uzyskać w Referacie Informacji i Promocji Funduszy Strukturalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego tel. 77 440 40 44 w. 114 -  p. Aneta Wieszala.

PDFRegulamin udziału w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich.pdf

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA