Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

LAUR ZIEMI STRZELECKIEJ


Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka ogłasza konkurs "Laur Ziemi Strzeleckiej".  Zachęcamy do zgłaszania kandydatur (osób, firm, instytucji) do nagrody za rok 2014 w pięciu kategoriach działalności: SPOŁECZNEJ, GOSPODARCZEJ, WYCHOWAWCZEJ, KULTURALNEJ I SPORTOWEJ.

Wniosek powinien zawierać informację o wnioskodawcy i dandydacie wraz z uzasadnieniem kandydatury oraz jasno określoną kategorię działalności zgłaszanej osoby / firmy / instytucji.

Zgłoszenia należy przekazac do 6 marca 2015 r. w zamkniętej kopercoe z dopiskiem "Laur Ziemi Strzeleckiej" na adres Stowarzyszenie Ziemia Strzelecka, ul. Wałowa 5, 47-100 Strzelce Opolskie.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA