Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Program „Prosument Opolski”


Program „Prosument Opolski”

Informujemy, że Gmina Leśnica podpisała porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w celu rozpowszechnienia i realizacji zadania pn.: „Program dofinansowania zakupu i montażu odnawialnych źródeł energii ze środków WFOŚiGW w Opolu – Prosument Opolski”.

Realizowany przez WFOŚiGW w Opolu Program skierowany jest do osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych, których budynki mieszkalne położone są na terenie woj. opolskiego.

W ramach programu można będzie uzyskać do 30 % dotacji na przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu mikroinstalacji do produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej, takich jak:

- pompy ciepła,

- instalacje solarne,

- systemy fotowoltaiczne,

- małe elektrownie wiatrowe.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

- w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, ul. Krakowska 53, 45-018 Opole, tel. 77 45 45 891 wew. 150 lub 103, e-mail: , www.nfosigw.opole.plw zakładce Prosument Opolski;

- Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica, pok. 104, tel. 77 4639855, e-mail: .

 

DOCzal_2_wniosek_o_dofinansowanie.kopia.doc
DOCwykaz_gmin_ktore_podpisaly_porozumienie_10_02_2015-3.doc
DOCnajczesciej_zadawane_pytania.doc
XLSformularz_de_minimis_od_15.11.2014.xls
DOC17b._regulamin-tekst_jednolity_1.doc
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA