Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 9 marca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Finansowo - Gospodarczej z następującym porządkiem obrad:

  1. Informacja na temat funkcjonowania Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz funkcjonowanie Subregionu Kędzierzyn – Koźle.
  2. Informacja o sytuacji na lokalnym rynku pracy wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku.
  3. Sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo – Gospodarczej za 2014 rok.
  4. Sprawy bieżące.

  Przewodniczący Komisji

Finansowo – Gospodarczej

        /-/ Ryszard Froń

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA