Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej


Informuje się, że w dniu 10 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 1330 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2014 rok.
  2. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za 2014 rok.
  3. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami za lata 2013 – 2014.
  4. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Leśnica na lata 2012 – 2014 w  2014 roku.
  5. Stan bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy Leśnica (sprawozdanie).
  6. Opinia komisji w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Ziemi Leśnickiej”.
  7. Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury Społecznej za 2014 rok.
  8. Sprawy bieżące.

  Przewodniczący Komisji

  Infrastruktury Społecznej

             /-/ Kazimierz Mierzejewski

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA