Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Konkurs plastyczny dla dzieci.


Celem konkursu jest rozwijanie wśród najmłodszych wrażliwości ekologicznej, kształtowanie ich poczucia harmonii ze środowiskiem i całą przyrodą, wyzwalanie w nich pozytywnego stosunku do świata przyrody i dostrzegania przez nich  jego niezwykłych detali oraz umożliwienie zaprezentowania ich indywidualnych zdolności twórczych.

Czas trwania konkursu: 02-31.03.2015r.

W razie pytań proszę o kontakt z Panią Agnieszką Urbanek - starszym specjalistą w Zespole Organizacyjnym, tel. 77 4537611 wew. 137, e-mail: a.urbanek@wfosigw.opole.pl

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA