Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SPOTKANIE Z SOŁTYSAMI


W poniedziałek, 2 marca 2015 r. w sali im. Huberta Kurzała Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbyło się spotkanie z sołtysami i przewodniczącymi Zarządów Osiedli z Gminy Leśnica.

W wyniku przeprowadzonych wyborów sołtysów/przewodniczących Zarządów Osiedli i rad sołeckich/Zarządów Osiedli na kolejną czteroletnią kadencję zmiany zostały dokonane w Leśnicy, gdzie przewodniczącym Zarządu Osiedla Nr 1 został wybrany Pan Mateusz Mateja, a Osiedla Nr 2 - Pani Agnieszka Kojs. W pozostałych miejscowościach sołtysami zostały wybrane osoby, które pełniły tę funkcję dotychczas. Tak jak w poprzedniej kadencji w sołectwach Czarnocin i Kadłubiec sołtysów nie wybrano .

Burmistrz Leśnicy pogratulował wybranych osobom oraz podziękował ustępującym przewodniczącym Zarządów Osiedli w Leśnicy Panu  Rolandowi Regule i Panu Wojciechowi Kojsowi za społeczną działalność.

Podczas spotkania poruszono następujące tematy: realizacja wydatków w ramach tzw. „gminnego funduszu sołeckiego”, organizacja imprez kulturalnych, udział w Dożynkach, funkcjonowanie klubów wiejskich.

DSC04308.jpeg DSC04298.jpeg DSC04301.jpeg DSC04303.jpeg DSC04306.jpeg DSC04305.jpeg

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA