Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 17 marca 2015 r. (wtorek) o godz. 1430 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Kontrola dotacji celowych w ramach programów finansowanych ze środków europejskich.
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2014 rok.
  3. Sprawy bieżące.

   Przewodniczący Komisji

             Rewizyjnej

                      /-/ Maria Reinert

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA