Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 20 marca 2015 r. (piątek) o godz. 1000 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Gospodarka łowiecka na terenie gminy Leśnica – plany łowieckie (spotkanie z przedstawicielami kół łowieckich).
  2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska za 2014 rok.
  3. Sprawy bieżące.

   Przewodniczący Komisji

         Rolnictwa i Ochrony Środowiska

                     /-/ Rudolf Gajda

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA