Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ZAPROSZENIE NA WARSZTATY


WYKONAWCA ZADANIA - firma P.A. NOVA S.A. ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW I PRZEDSIĘBIORCÓW GÓRY ŚW. ANNY NA PREZENTACJĘ- WARSZTATY otwarte dla wszystkich zainteresowanych w związku z rozpoczęciem zadania strategiczno- koncepcyjnego pod nazwą: Góra Św. Anny – Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego.

PDFZAPROSZENIE NA WARSZTATY.pdf
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA