Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy informuje, że w dniu 13.04.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 wywieszono i podano na stronie internetowej Urzędu: Zarządzenie Nr 0050.48.2015 Burmistrza Leśnicy z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej w obrębie Zalesie Śląskie.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA