Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Infrastruktury Społecznej


Informuje się, że w dniu 18 maja 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1500 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo-Gospodarczej i Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Leśnica na lata 2015 – 2019.
  2. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA