Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców Powiatu Strzeleckiego w 2015 r.


Wywiązując się z nałożonych ustawą zadań Powiat Strzelecki zlecił firmie „Blue Ocean” Business Consulting Sp. z o.o. opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Strzeleckiego”

W związku z powyższym wśród mieszkańców Powiatu Strzeleckiego prowadzone jest obecnie badanie zachowań i preferencji komunikacyjnych mieszkańców w 2015 r .

Uprzejmie prosimy osoby zainteresowane w/w problematyką o wypełnienie przygotowanych w tym celu kwestionariuszy oraz ich przekazanie do Urzędu Miejskiego w Leśnicy do dnia 15 maja 2015r.

Wypełnione kwestionariusze można przesłać drogą elektroniczną na adres lub dostarczyć osobiście do sekretariatu Urzędu Miejskiego w Leśnicy.

Wypełnione ankiety zostaną następnie przekazane Firmie przygotowującej „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Powiatu Strzeleckiego”.

Kwestionariusz do pobrania

DOCXKwestionariusz.docx
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA