Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja Burmistrza Leśnicy


Burmistrz Leśnicy informuje, że w dniu 18.05.2015 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy ul. 1 Maja 9 wywieszono i podano na stronie BIP: Zarządzenie Nr 0050.55.2015 BURMISTRZA LEŚNICY z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie ustalenia warunków sprzedaży nieruchomości gminnej w obrębach Leśnica, Łąki Kozielskie i Zalesie Śląskie.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA