Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wybory do Izby Rolniczej w Opolu w dniu 31 maja 2015


OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Nr 68 w Leśnicy
z dnia 15 maja 2015 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 68 w Leśnicy  informuje, że głosowanie w zarządzonych na dzień 31 maja 2015 roku wyborach do Izby Rolniczej odbędzie w lokalu wyborczym znajdującym się w Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9.

Lokal wyborczy będzie otwarty w godzinach 800- 1800.

Prawo wybierania przysługuje osobom fizycznym i prawnym, będącym podatnikiem podatku rolnego lub podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, a także członkom rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Spis członków izby rolniczej uprawnionych do głosowania udostępniony jest do wglądu wyborców w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Leśnicy  pok. Nr 104  przez pięć kolejnych dni roboczych począwszy od dnia 15 maja 2015 roku.

        

 

                        Przewodniczący
       Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 68
                         w Leśnicy

 


OBWIESZCZENIE
OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ
Nr  68 w Leśnicy

z dnia 15 maja 2015 roku

Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 68 w Leśnicy w składzie:


1. Wyschka Anna
2. Gola Edyta Maria
3. Lison Urszula
4. Kopa Brygida
5. Szyndzielorz Maria

 

podaje do wiadomości, iż kandydatem do rady powiatowej Izby Rolniczej w Opolu w okręgu wyborczym Nr 68 jest:

Mincer Hubert lat: 42, wykształcenie zawodowe, zawód mechanizator rolnictwa, zam. 47 - 150 Leśnica, ul. Brzegowa 18.

 

                        Przewodniczący
       Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 68
                         w Leśnicy

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA