Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Ankieta dla pielgrzymów i turystów odwiedzających Górę Św. Anny


Zachęcamy osoby odwiedzjące Górę Św. Anny do wypełnienia krótkiej interaktywnej ankiety. Państwa opinia pomoże nam lepiej poznać odbiór społeczny i postrzeganie tego ważnego kulturowo, religijnie, historycznie i przyrodniczo miejsca w województwie opolskim. Ankietę w wersji papierowej można również wypełnić w Punkcie Informacji Turystycznej w Górze Św. Anny ul. Rynek 8.

Interaktywna ankieta do wypełnienia

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA