Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

KONCEPCJA KIERUNKÓW ROZWOJU PRZESTRZENNEGO KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO SUBREGIONALNEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO


Szanowni Mieszkańcy,

Zbliża się ostateczny termin na składanie uwag przez mieszkańców do Koncepcji kierunków rozwoju przestrzennego. Ostatnim dniem wyłożenia do publicznego wglądu jak i ostatnim dniem na składanie uwag jest piątek 19 czerwca.

Koncepcja wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniona jest do publicznego wgląduw Urzędzie Miejskim w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica – pokój nr 116.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA