Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:

POŻYCZKI DLA PRZEDSIĘBIORCÓW


"Każda Twoja inwestycja służy ochronie środowiska. Kupuj, buduj, remontuj za środki publiczne. Nie zaprzepaść szansy rozwoju swojej Firmy i skorzystaj z pożyczek niskoprocentowych, udzielanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu" więcej informacji na stronie internetowej: www.wfosigw.opole.pl

Celem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu jest finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ramach prowadzonej działalności Fundusz wspiera m.in. przedsiębiorców działających w sektorze MŚP, prowadzących działalność lub realizujących inwestycje na terenie województwa opolskiego, poprzez udzielanie finasowania przedsiebiorcom ze środków przekazanych Funduszowi w ramach Raegionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, oś priorytetowa 1, działanie 1,2 Zapewnienie dostępu finansowania przedsiębiorczości.
 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA