Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020


W piątek, 29 maja 2015 r. przedstawiciele gmin i powiatów tworzących Kędzierzyńsko-Kozielski Subregionalny Obszar Funkcjonalny przyjęli jednogłośnie:

  • Strategię Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020

oraz

  • Program Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Kędzierzyńsko- Kozielskiego na lata 2014-2020 (ZIT).

Tym samym zakończyły się trwające blisko rok prace nad przygotowaniem dokumentów. W tym czasie zorganizowano 13 lokalnych wizyt studyjnych, w których uczestniczyło 117 osób, 4 warsztaty moderowane, konsultacje indywidualne, badania ankietowe, w których uczestniczyło ponad 1000 mieszkańców, a także konsultacje społeczne na terenie każdej z gmin subregionu, w których udział wzięło 220 osób. Wszystkie te działania miały na celu opracowanie dokumentów, które będą diagnozowały stan obecny oraz wskazywały oczekiwane i priorytetowe kierunki rozwoju - wspólne dla partnerów porozumienia.

Strategia Rozwoju Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego do roku 2020 - szczegóły.

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA