Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 15 czerwca 2015 r. (poniedziałek) o godz. 1530 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej, Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz  Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Przedstawienie sprawozdania finansowego gminy Leśnica za 2014 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2014 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
  2. Raport o stanie gminy za 2014 rok.
  3. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Leśnica.
  4. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu.
  5. Stanowisko komisji w sprawie propozycji PKP dotyczącej przejęcia przez gminę Leśnica nieruchomości stanowiącej własność PKP (między innymi linia kolejowa Kędzierzyn Koźle – Strzelce Opolskie).
  6. Sprawy bieżące.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA