Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

XIX REGIONALNY PRZEGLĄD KONI


Tradycyjnie w  ostatnią sobotę czerwca,  w Porębie odbył się Regionalny Przegląd Koni. W roku 2015 impreza ta miała swoją dziewiętnastą edycję.Oceniono 45 koni rasy śląskiej w czterech kategoriach: ogiery dwuletnie, ogiery roczne, klacze dwuletnie i klacze roczne oraz wybrano czempiona i wiceczempiona wśród klaczy i ogierów.

Zwycięskie konie udekorowane zostały flo, zaś ich hodowcy otrzymali z rąk Burmistrza Łukasza Jastrzembskiego puchary.

Wyniki oceny koni.

Organizatorzy: Gmina Leśnica, Śląsko-Opolski Związek Hodowców Koni w Katowicach, Koło Terenowe SOZHK w Strzelcach Opolskich oraz mieszkańcy Poręby: sołtys  Piotr Pisarski, radny Rudolf Gajda, Piotr Pisarski i Sebastian Kwoczała zadbali o atrakcje dla widzów. Pokazy w wykonaniu Zespołu Konnego Garnizonu Śląskiego Policji z Chorzowa, braci Mężyków oraz pokaz użytkowy ogierów  (ogier w zaprzęgu i pod siodłem)  zostały bardzo entuzjastycznie przyjęte przez licznie zgromadzoną publiczność oraz gości: Panią Konsul RFN Sabine Haake, Wicemarszałka Województwa Opolskiego Antoniego Konopka, Wiceburmistrza Strzelec Opolskich Józefa Kampa.

XIX Regionalny Przegląd Koni wsparli finansowo: Transannaberg Wiesiollek M. i J. Spółka Jawna i Bank Spółdzielczy w Leśnicy.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji Przeglądu strażakom z OSP Czarnocin i OSP Leśnica, Leśnickiemu Ośrodkowi Kultury i Rekreacji, Policji, mieszkańcom Poręby oraz pracownikom Śląsko-Opolskiego Związku Hodowców Koni w Katowicach. 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA