Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

SPOTKANIE KONSULTACYJNE


Zapraszamy osoby zainteresowane z terenu Gminy Leśnica do wzięcia udziału w spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym opracowywanego przez firmę ATMOTERM S.A. Zintegrowanego Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Subregionu Kędzierzyńsko-Kozielskiego. Konsultacje odbędą się  w dniu 15 lipca br. w Urzędzie Miejskim w Leśnicy - sala im. Huberta Kurzała od godziny 16:00 do 17:00.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA