Urząd Miejski w Leśnicy    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej


Z A W I A D O M I E N I E

Informuje się, że w dniu 13 sierpnia 2015 r. (czwartek) o godz. 1330 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej z następującym porządkiem obrad:

  1. Stanowisko komisji dotyczące rozpatrzenia skargi w sprawie nieprawidłowości związanych z odprowadzaniem wody deszczowej z ulic: Rynek i Wolności w Górze Św. Anny.
  2. Analiza realizacji budżetu Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Leśnicy za 2014 rok.
  3. Sprawy bieżące.

Przewodnicząca Komisji

/-/ Maria Reinert

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA