Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

ZAWIADOMIENIE STRON O ZEBRANYCH DOKUMENTACH PRZED WYDANIEM DECYZJI


Burmistrz Leśnicy zawiadamia, że zostało zakończone postępowanie dowodowe w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na: "Uruchomieniu składu opału i punktu skupu zlomu na działce nr 3990 w Leśnicy".

Zawiadomienie tutaj.

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA