Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

PRZETARG NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU POŻARNICZEGO


BURMISTRZ LEŚNICY

ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż

SAMOCHODU SPECJALNEGO POŻARNICZEGO:

OPEL BLITZ

rok prod. 1970, cena wywoławcza 8.000,00 zł.

Szczegółowych informacji o przetargu udziela

Kierownik Referatu Spraw Obywatelskich, pok. 2, tel. 77 463 98 52

Burmistrz Leśnicy

/-/ Łukasz Jastrzembski

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego

w Leśnicy, ul. 1 Maja 9, tel. 77 461 52 81, tel./fax. 77 461 53 42

w dniu 14.09.2015 r. o godz. 1400.

Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacić gotówką w kasie Urzędu dnia 14.09.2015 r. najpóźniej do godz. 1300.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaoferuje ceny nabycia równej co najmniej cenie wywoławczej.

Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowane na poczet ceny.

Sprzedający zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA