Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Góra Św. Anny – Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego


W dniu 2 września 2015 r. w Górze Św. Anny odbyło się spotkanie podsumowujące opracowanie koncepcji programu funkcjonalno-użytkowego pn. „Góra Św. Anny – Opolskie Centrum Dziedzictwa Kulturowo-Przyrodniczego", na którym wykonawca tj. firma P.A. NOVA S.A. z Gliwic przedstawiła efekt wielomiesięcznych prac i konsultacji z mieszkańcami i podmiotami związanymi z Górą św. Anny.

Inicjatywa ta zrealizowana została dzięki projektowi Gminy Kędzierzyn-Koźle pn. „Zintegrowane podejście terytorialne szansą rozwoju Kędzierzyńsko-Kozielskiego Subregionalnego Obszaru Funkcjonalnego”, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013, którego partnerem była Gmina Leśnica.

 

 

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA