Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy


ZAWIADOMIENIE

             Informuje się, że w dniu 24 września 2015 r. (czwartek) o godz. 1300 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy odbędzie się wspólne posiedzenie  komisji stałych Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Finansowo – Gospodarczej oraz Komisji Infrastruktury Społecznej z następującym porządkiem obrad:

  1. Koszty utrzymania placówek oświatowych na terenie gminy z uwzględnieniem subwencji i środków własnych gminy.

2.   Sytuacja demograficzna gminy pod kątem spełniania obowiązku szkolnego.

3.   Analiza wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Leśnicy.

4.   Sprawy bieżące.

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA