Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska.


ZAWIADOMIENIE

            Informuje się, że w dniu 30 września 2015 r. (środa) o godz. 1000 w sali narad Urzędu Miejskiego w Leśnicy rozpocznie się posiedzenie  komisji stałej Rady Miejskiej w Leśnicy tj. Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska z następującym porządkiem obrad:

  1. Wizytacja wodociągów znajdujących się na terenie gminy Leśnica – komisja wyjazdowa.
  2. Wizytacja dróg polnych po remoncie (teren gminy Leśnica) – komisja wyjazdowa.
  3. Sprawy bieżące.

       Przewodniczący Komisji

Rolnictwa i Ochrony Środowiska

              (-)  Rudolf Gajda

 

MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA