Gmina Leśnica    ul. 1 Maja 9, 47-150 Leśnica   |   tel. 77 461 52 81   fax. 77 461 53 42   e-mail:
Góra Św. Anny Sanktuarium Św. Anny
ZOBACZ GALERIE

Informacja o uzyskanym dofinansowaniu


Burmistrz Leśnicy informuje, że uzyskano dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu  na zadanie „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Leśnicy – VI nabór”, umowa dotacji Nr 115/2015/G-30/OZ-ZOA/D  z dnia 9 lipca 2015r.

Całkowita wartość zadania wynosi 20 266,73 zł. z czego:

  1. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( 50 % kosztów) -  10 133,37 zł.
  2. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu ( 35 % kosztów) –
    7 093,36 zł.
  3. Właściciele nieruchomości ( 15 % kosztów) – 3 040,00 zł.
MIASTA PARTNERSKIE GMINY LEŚNICA